Chlazení (klimatizování) s tepelným čerpadlem Master Therm

Všechna tepelná čerpadla Master Therm umožňují režim chlazení Vašeho domu. Díky vyspělé konstrukci a regulaci chladí s výrazně nižšími provozními náklady oproti klasické klimatizaci. Rozlišujeme pasivní nebo reverzační chlazení interiérů..

Pasivní chlazení: chlad zdarma

Tepelná čerpadla AquaMaster mohou být z výroby vybavena funkcí pasivního chlazení, kdy je chladící energie země přímo předávána do objektu. Spotřeba energie na chlazení se redukuje pouze na pohon oběhových čerpadel. Chladíte zdarma a navíc energii ukládáte do zemního kolektoru pro pozdější využití (regenerace kolektoru). Super účinné využití obnovitelné energie!

Reverzační chlazení tepelným čerpadlem s úsporou energie

Kompresorové chlazení umožňují všechna tepelná čerpadla Master Therm reverzací svého chodu. Podle teploty chladící vody rozlišujeme kondenzační a bezkondenzační chlazení.

Kondenzační chlazení pracuje s nízkou teplotou chladící vody (tzv. ostrou vodou) a v kombinaci s nástěnnými nebo podstropními konvektory poskytuje rychlý nástup chladícího účinku proudem vychlazeného vzduchu, obdobně jako běžná klimatizace.

Bezkondenzační chlazení s vyšší teplotou chladící vody je energeticky výhodnější (neplýtvá energii na kondenzaci vzdušné vlhkosti) a méně zatěžuje lidský organismus. Chladící energie bývá obvykle přiváděna do podlahového či stěnového systému vytápění a postupně vychladí nosnou konstrukci domu. Pro tento případ dodáváme na přání k našim tepelným čerpadlům i prostorovou jednotku s měřením rosného bodu, která omezuje teplotu chladící vody, aby na podlahové dlažbě nedocházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti.

Výhodná je výbava tepelného čerpadla desuperheaterem, zařízením pro účinný ohřev teplé vody. Takové tepelné čerpadlo je schopné v režimu reverzačního chlazení souběžně ohřívat teplou vodu.