Desuperheater - Nejúčinnější způsob přípravy TUV

Účinnost (topný faktor) každého tepelného čerpadla klesá s rostoucí výstupní teplotou. Proto učinnost tepelného čerpadla při ohřevu TUV bývá významně nižší, než při vytápění.

Desuperheater je zařízení integrované v tepelném čerpadle, určené pro efektivní ohřev teplé vody. Jde o tepelný výměník odebírající energii o vysoké teplotě na výstupu horkých par z kompresoru. Tato tepelná energie je předávána samostatným hydraulickým okruhem do zásobníku TUV. Ohřev teplé vody probíhá při běžícím kompresoru, jako "vedlejší produkt" vytápění objektu.

  • Desuperheater jako jediný umožňuje ohřev teplé vody na vysokou teplotu s velmi vysokým topným faktorem. Účinnost ohřevu je při použití desuperheateru shodná s aktuálním topným faktorem pro vytápění
  • Desuperheater ohřívá teplou vodu na teplotu běžně 60 °C a vyšší
  • Jedná se o samoregulační systém, s rostoucí teplotou TUV v zásobníku se topný výkon desuperheateru snižuje až k nule. Při maximální zátěži je na ohřev TUV použito přibližně 10-15% výkonu tepelného čerpadla, ostatní výkon jde na vytápění
  • Desuperheater ohřívá TUV i tehdy, je-li tepelné čerpadlo v režimu chlazení
  • Množství tepla dodaného pomocí desuperheateru do zásobníku TUV je závislé na době běhu kompresoru a souvisí s aktuální potřebou energie pro vytápění, resp. chlazení objektu. Bývá proto obvyklé kombinovat jeho použití s některým z dalších způsobů ohřevu TUV, např. s využitím přepínacího ventilu.