Elektronický expanzní ventil

Elektronicky řízený expanzní ventil (EEV) posouvá tepelné čerpadlo o několik tříd výš. Zvyšuje jeho účinnost (topný faktor), provozní spolehlivost i dobu životnosti zařízení. Oproti termostaticky řízeným ventilům (TEV) zjednodušuje výrobu, uvádění do provozu i servis. V oblasti tepelných čerpadel je po zavedení scroll kompresorů elektronický expanzní ventil největší technickou inovací poslední doby.

Hi-Tech novinka MasterTherm

Společnost Master Therm pracuje s elektronickým vstřikováním chladiva již řadu let, patří k lídrům ve využití této technologie a současně ji neustále zdokonaluje. Na rozdíl od většiny ostatních výrobců tepelných čerpadel instaluje firma Master Therm elektronický expanzní ventil do všech svých produktů.

1) EEV maximalizuje provozní účinnost.

  • EEV umožňuje maximální využití výparníku pro odpaření chladiva (méně energie na přehřátí) a zvyšuje se tak topný výkon a topný faktor tepelného čerpadla (pokud je výparník dostatečně dimenzovaný).
  • Při stejném výparníku je vypařovací tlak na chladivu R407 cca o 0,5 baru vyšší, než při použití TEV. Tato vlastnost má další přínos - nižší namrazování vzdušné vlhkosti, méně energie pro odtávání a tedy i zkrácení její doby.
  • Maximální adaptace systému, zvláště za nižších teplot. Pokud klesne teplota topné vody pod 35°C (běžné u podlahového a stěnového vytápění), dojde u TEV ke snížení vypařovacího tlaku, topného výkonu a topného faktoru. To se s EEV nestane. (Tepelné čerpadlo musí pracovat při venkovní teplotě od +30 do -20°C a teplotě topné vody 25 až 50°C, což TEV při zachování maximální možné účinnosti systému zvládnout nemůže.)

2) EEV = jednodušší konstrukce, výroba i montáž.

Celý systém je založen na náhradě mechanických či termomechanických elementů nejmodernější elektronikou. Z hlediska vlastního chladícího okruhu dochází k výraznému zjednodušení celého systému. TEV, magnetický ventil a zpětná klapka jsou nahrazeny jedním EEV. Přínosem je tedy méně pájení a méně komponentů - méně chyb při výrobě či montáži.

3) EEV zvýšuje celkovou provozní spolehlivost.

Méně komponentů = méně možností poruchy. Existuje samozřejmě možnost poruchy elektroniky, kterou lze však snadno a rychle vyměnit bez zásahu do chladícího okruhu.

4) EEV prodlužuje životnost kompresoru.

Životnost kompresoru prodlužuje jeho znatelně menší tepelné namáhání, neboť nízké sací přehřátí přináší nižší teplotu výtlačných par z kompresoru, nižší tlakový poměr, což podstatně méně zatěžuje kompresor.

5) EEV snižuje hlučnost vnější jednotky.

Pokud je venkovní teplota -15°C a teplota topné vody 50°C, je slyšet při přepnutí reverzního ventilu značný hluk. EEV dokáže přepouštěním chladiva tlaky téměř vyrovnat a tím hluk podstatně zredukovat.

6) EEV usnadňuje uvedení do provozu.

Uvedení tepelného čerpadla (zejména vzduch-voda dělené konstrukce) do provozu je velmi náročná záležitost, pokud má být systém optimálně naladěn. TEV, původně zkonstruovaný pro použití v chlazení a mražení není pro tepelné čerpadlo ideální. Odborníků, kteří umí nastavit statické přehřátí (a jsou na to vybaveni) je opravdu málo. Důsledkem toho bývá často neefektivní chod čerpadla, končící až zničením kompresoru. S EEV jde o automatické samonastavení celého systému.

7) EEV zjednodušuje servis.

Případné hledání a odstranění problému je velmi jednoduché. Pouhým přepnutím EEV do manuálního režimu je možno s chladicím okruhem pracovat velmi rychle a pohodlně.

Použití elektronických expanzních ventilů přináší uživateli tepelného čerpadla řadu výhod. Na rozdíl od termostatických expanzních ventilů (TEV) je EEV zárukou nejefektivnějšího provozu.