Online poradna Master Therm

Dotaz: Zemní kolektor

Aktualizováno: 04. 02. 2019
Dobrý den, měl bych prosbu ověření instalace TČ. S jakou hodnotou jímaného výkonu ze zeminy lze počítat při návrhu zemního plošného kolektoru PE32 v podloží, dle radonového průzkumu uvedeno "0,85-1m - světle hnědý jílový písek, konzistence pevná, třída S5" ? Tepelné čerpadlo má výkon 5,7 kW, příkon 1,3 kW a bude vytápět RD s vytápěnou plochou 200m2 (zast. pl. 154m2) a ohřívat integr. zásobník TUV 190l. Ztráty RD jsou vypočteny 5 kW pouze prostupem konstrukcí, bez připočtení ztrát větráním. Je to dostačující navržený výkon TČ ? Děkuji za pomoc při ověření návrhu.
Dobrý den, počítejte 40m2 na 1 kW tepelné ztráty objektu (nikoli na 1 kW výkonu TČ). Tepelná ztráta by měla být vypočtena dle normy ČSN EN 12 831 a musí zahrnovat jak ztrátu prostupem, tak ztrátu větráním. Při stanovení výkonu tepelného čerpadla musíte uvažovat také s částí výkonu na ohřev teplé vody a dále zvážit, zda budete TČ provozovat trvale, nebo jen po dobu nízkého tarifu (20 hod. denně pro sazbu D57d). Některá TČ země-voda jsou vybavena elektrokotlem, který při velkém odběru tepla zajistí dodatečný topný výkon. V takovém případě se výkon vlastního tepelného čerpadla dimenzuje jako cca 75-80% hodnoty tepelné ztráty objektu. Hezký den, Master Therm.
Pomůže Vám?
Přidat dotaz nebo volejte ZDARMA