Vaše úspory s tepelným čerpadlem Master Therm

 

Celkové úspory na vytápění za období 25 let

Výpočet na základě objektivní kalkulace tzb-info.cz.

Úspora tepelným čerpadlem vůči vytápění přímotopem.

Průměrný český RD s tepelnou ztrátou 7kW a 4člennou domácností.
Úspora tepelným čerpadlem vůči vytápění přímotopem.

Průměrný český RD s tepelnou ztrátou 7kW a 4člennou domácností.

Energie z Vašeho okolí

Není pochyb o tom, že náklady na energie a paliva porostou v budoucnosti podobným tempem jako v posledních letech. Jakékoli zvyšování cen energií se provozu tepelného čerpadla dotkne pouze okrajově.

Příklad vpravo ukazuje porovnání celkových nákladů na energie pro průměrný český rodinný dům s tepelnou ztrátou 7kW. Energie jsou počítáné pro 4 člennou rodinu. Jako zdroj dat jsme použili nezávislý portál tzb-info.cz.

Úspora po 7 letech: 130 000 Kč oproti zemnímu plynu a více než 180 000 oproti přímotopu.


Kalkulačka úspor

Maximální návratnost díky státním dotacím 2014

Až polovinu tepelného čerpadla Vám může zaplatit stát v rámci dotačního programu zelená úsporám.

Nižší sazba za elektřinu pro celou domácnost

Tomu, kdo si pořídí čerpadlo, přidělí energetické společnosti výhodnou dvoutarifní sazbu dodávky energie.

 

Co nejvíc ovlivňuje úspory s tepelným čerpadlem?

Princ tepelného čerpadla vzduch voda pro rodinný dům

1. Životnost a kvalita

Úspory jsou samozřejmě nejvíc ovlyvněny počtem let, za než budete muset tepelné čerpadlo vyměnit. Robustní (hliníková) konstrukce a komponenty předných výrobců (Copeland, Sanyo, Carel) nám umožňují poskytnou Vám až 7 let záruku na Celé tepelné čerpadlo (ne pouze na vybrané části). Kvalita tepelných čerpadel Master Therm je potvrzena Evropskou značkou kvality Q-label.

Princ tepelného čerpadla vzduch voda pro rodinný dům

2. Regulace tepelného čerpadla

Regulace tepelného čerpadla je mozek celého topného systému. Rozhoduje o Vašich úsporách a stará se o Vaši tepelnou pohodu. Systém se sám průběžně učí, jak co nejúsporněji řídit vytápění v objektu. Cěský software regulace sami vyvíjíme již15 let a i díky němu tepelné čerpadlá Master Therm dosahují rekordní účinnosti. Jediné tepelné čerpadlo je při tom schopné ovládat efektivně až 16 topných okruhů.

Princ tepelného čerpadla vzduch voda pro rodinný dům

3. Elektronický řízený expanzivní venitl (EEV)

Elektronicky řízený expanzní ventil (EEV) posouvá tepelné čerpadlo o několik tříd výš. Zvyšuje jeho účinnost (topný faktor), provozní spolehlivost i dobu životnosti zařízení. Celý systém je založen na náhradě mechanických či termomechanických elementů nejmodernější elektronikou. Z hlediska vlastního chladícího okruhu dochází k výraznému zjednodušení celého systému.

 

Podívejte se na reálné úspory reálných klientů

Najeďte myší na ukázkovou instalaci pro zobrazení měsíčních reportů z monitorování tepelného čerpadla on-line.

Brno, Vzduch - voda, instalace z roku 2011

Úspora za sezónu 2013 oproti původnímu zdroji vytápění (elektřina) 21 500 Kč

Vytápěná plocha: 151 m2
Tepelná ztráta: 10 kW
Průměrné COP: 4,2
Spotřeba elektřiny: X kWh
vzduch - voda
14kW, COP3
vzduch - voda
14kW, COP3
vzduch - voda
14kW, COP3


Nabídka zdarma

Zdarma a do 48 hodin pro Vás vypracujeme kompletní technický a cenový návrh.