Vytápění tepelným čerpadlem Master Therm

Tepelné čerpadlo Master Therm zajišťuje bezobslužné a celoroční vytápění objektu bez nutnosti použití dalšího zdroje. Nemusíte přikládat, vynášet popel ani čistit komín. Obdržíte výhodný tarif na elektrickou energii pro celou domácnost. Svými nízkými provozními náklady přináší tepelné čerpadlo uživateli velké úspory a tím zajišťuje rychlou návratnost vložené investice.

Jaký je výkon tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadlo je zdroj tepla jako každý jiný, má ale svá specifika, ke kterým je nutno přihlédnout. Především výkon a topný faktor (poměr mezi výkonem a příkonem) tepelného čerpadla je výrazně závislý na teplotním rozdílu mezi primárním zdrojem tepla (např. zemí, vzduchem, spodní vodou) a sekundárním topným okruhem (teplotou vody v otopném systému). Čím větší je tento teplotní rozdíl, tím více klesá topný faktor tepelného čerpadla a snižuje se jeho výkon.

Proto nejvyšší účinnosti dosahuje tepelné čerpadlo v kombinaci s nízkoteplotní otopnou soustavou - podlahovým/stěnovým vytápěním nebo velkoplošnými radiátory. Ze stejného důvodu jsou všechna tepelná čerpadla Master Therm standardně vybavena ekvitermní regulací, která řídí teplotu otopné soustavy v závislosti na venkovní teplotě vzduchu. Tím je dosaženo co možná nejlepší účinnosti tepelného čerpadla ve všech provozních podmínkách.

Vyhřeji dostatečně svůj dům?

Tepelné čerpadlo je schopné bez problémů vyhřát jakýkoli objekt, pokud zvolíme odpovídající výkon. Systém vytápění může být navržen jako monovalentní, kdy je veškerá tepelná energie zajištěna tepelným čerpadlem. Obvyklejší řešení bývá bivalentní, kdy část potřebného výkonu v nejchladnějších dnech topné sezóny dodá přídavný zdroj, většinou elektrokotel. V monovalentním režimu mohou pracovat tepelná čerpadla země - voda nebo voda - voda, systém vzduch - voda se v praxi bez doplňkového zdroje neobejde.

Doporučujeme dimenzovat výkon tepelného čerpadla tak, aby u systému vzduch-voda pokrýval tepelnou ztrátu objektu na 100 až 130% při podmínkách A7W35 (vzduch 7°C, topná voda 35°C). Takto dimenzovaný systém zajistí pokrytí tepelné potřeby objektu až do venkovních teplot cca -4 až -9 °C, teprve při nižších teplotách se začíná postupně připínat první topná sekce vestavěného elektrokotle. (Průměrné teploty vzduchu během celé topné sezóny naleznete zde). Při takto vhodně navrženém výkonu je zajištěno, že více než 95% spotřebovaného tepla během topné sezóny je vyrobeno tepelným čerpadlem a pouze necelých 5% energie dodá provozně nákladný elektrokotel.

Dimenzovat výkon tepelného čerpadla u provedení země-voda nebo voda-voda je jednodušší v tom smyslu, že čerpadlo zde pracuje prakticky se stálou teplotou primárního zdroje a výkon navrhujeme pro reálné podmínky provozu B0W35 (solanka 0°C, topná voda 35°C) pro systém země -voda a např. W10W35 (zdrojová voda 10°C, topná voda 35 °C) pro provedení voda-voda. Při monovalentním provozu bez dodatečného zdroje tepla pak musí výkon tepelného čerpadla při těchto podmínkách plně pokrýt tepelnou ztrátu objektu. Pro bivalentní provoz se výkon zařízení volí nižší (např. na 70-80% tepelné ztráty). Může tak vzniknout významná investiční úspora (menší plocha kolektoru, menší hloubka vrtu), která převáží nad mírně vyššími provozními náklady tepelného čerpadla s bivalentním tepelným zdrojem.

Pro předběžné stanovení vhodného typu a výkonu tepelného čerpadla pro Váš objekt využijte našeho Průvodce pro výběr tepelného čerpadla.