Tepelné čerpadlo AquaMaster

Každý znalec Vám to potvrdí.

Hvězdná stálice mezi tepelnými čerpadly země-voda i voda-voda. Trvale modernizovaný AquaMaster patří k nejúčinnějším a nejspolehlivějším výrobkům na trhu. Široká základní a volitelná výbava vč. modulu pasivního chlazení nebo řízení topných okruhů + bazénu a soláru.

Zdarma a do 48 hodin pro Vás vypracujeme kompletní technický a cenový návrh.

Nabídka zdarma

Ceny a výkony

Přehled typů i s cenami

vzduch-voda Nízko teplotní provoz 35°C Středně teplotní provoz 55°C
BoxAir výkon* SCOP Ƞs % třída výkon* SCOP Ƞs % třída
AQ22Z 8 kW 4,5 172 A++ 7 kW 3,17 117 A+
AQ26Z 10 kW 4,34 166 A++ 9 kW 3,11 116 A+
AQ30Z 11 kW 4,29 164 A++ 11 kW 3,16 118 A+
AQ37Z 14 kW 4,46 170 A++ 13 kW 3,16 118 A+
AQ45Z 17 kW 4,61 176 A++(+) 16 kW 3,19 120 A+
AQ50Z 18 kW 4,42 169 A++ 18 kW 3,37 127 A++
AQ60Z 23 kW 4,27 163 A++ 22 kW 3,14 118 A+
AQ75Z 28 kW 4,25 162 A++ 26 kW 3,11 116 A+
AQ90Z 33 kW 4,42 136 A++ 30 kW 3,10 116 A+
AQ120.2Z 47 kW 4,51 172 A++ 43 kW 3,22 121 A+
AQ150.2Z 57 kW 4,38 167 A++ 52 kW 3,19 119 A+
AQ180.2Z 64 kW 4,50 172 A++ 61 kW 3,35 126 A++

*výkon – při návrhové venkovní teplotě -10°C. A++(+) – splňuje třídu A+++ platnou od r. 2019

Ušetřete za energie až 70%

Celkové úspory na vytápění za období 25 let

Výpočet na základě objektivní kalkulace tzb-info.cz.

Není pochyb o tom, že náklady na energie a paliva porostou v budoucnosti podobným tempem jako v posledních letech. Jakékoli zvyšování cen energií se provozu tepelného čerpadla dotkne pouze okrajově.

Příklad vpravo ukazuje porovnání celkových nákladů na energie pro průměrný český rodinný dům s tepelnou ztrátou 7kW. Energie jsou počítáné pro 4 člennou rodinu. Jako zdroj dat jsme použili nezávislý portál tzb-info.cz.

Úspora po 7 letech: 130 000 Kč oproti zemnímu plynu a více než 180 000 oproti přímotopu.

logo silver 2

Úspora tepelným čerpadlem vůči vytápění přímotopem.

Průměrný český RD s tepelnou ztrátou 7kW a 4člennou domácností.

 

Úspora tepelným čerpadlem vůči vytápění zemním plynem.

Průměrný český RD s tepelnou ztrátou 7kW a 4člennou domácností.

 

Tepelná pohoda na dosah ruky

Mějte teplo pod kontrolou

Všechna tepelná čerpadla Master Therm je možné připojit k internetu. Každý uživatel má poté možnost sledovat a ovládat tepelné čerpadlo z webu, tabletu nebo mobilu. Máte tak teplo svého domova plně pod kontrolou a na dosah ruky.

Tepelné čerpadlo je navíc nonstop monitorováno a údaje o vytápění se automaticky vyhodnocují. Tím se časem ještě víc zvyšuje efektivita vytápění a Vaše tepelná pohoda.

kombinaceAQ 1
technology regulation

Chytrá regulace

Tepelné čerpadlo nikdy neposkytuje vyšší teplotu topné vody než nezbytně nutnou a za všech okolností pracuje s maximální účinností. Navíc teplota vnitřního prostoru je velice přesně řízena.

Elektronický expanzní ventil

Elektronicky řízený expanzní ventil (EEV) posouvá tepelné čerpadlo o několik tříd výš. Zvyšuje jeho účinnost (topný faktor), provozní spolehlivost i dobu životnosti zařízení.

technology eev
technology desuperheater

Desuperheater

Desuperheater je zařízení integrované v tepelném čerpadle, určené pro efektivní ohřev teplé vody. Desuperheater jako jediný umožňuje ohřev teplé vody na vysokou teplotu s velmi vysokým topným faktorem.