Hlučnost tepelných čerpadel Master Therm

Tepelná čerpadla Master Therm jsou vybavena zásadně:

  • nízkootáčkovými ventilátory s velmi nízkou hladinou akustického tlaku
  • tichými scroll kompresory, většinou umístěnými ve vnitřní jednotce na speciálním antivibračním rámu
  • elektronicky řízenými expanzními ventily, podstatně snižující hlučné "nárazy" při odmrazování venkovní jednotky

Výstupním hlukem je tak pouze jemný svist ventilátoru.


Jak ještě více snížit akustický tlak?

Pro další podstatné snížení hlučnosti můžeme instalovat vnější jednotku tepelného čerpadla horizontálně, kdy akustický tlak směřuje vzhůru a tím se ještě sníží jeho účinek.

Vnější jednotku lze také nainstalovat na plochou střechu.

Pro představu, jak tichá jsou tepelná čerpadla Master Therm, se podívejte na následující tabulku:

Hlučnost Prostředí
160 dB start kosmických lodí (až 200 dB)
150 dB sopečné výbuchy
140 dB proudová letadla, některé sirény, např. námořních lodí
130 dB kotlárny apod., ale i vypouštění páry a plynů pod tlakem
120 dB buchary, velmi hlučné dílny, nízko letící letadla, rachot hromu
110 dB přádelny, hlučné dílny, uvnitř velkého orchestru
100 dB v blízkosti vlaků, těžkých nákladních aut, lanovek atd.
90 dB hlučné křižovatky, pneumatická vrtačka
80 dB auta, motocykly, hlučné ulice, křik
70 dB statické (nehybné) stroje
60 dB středně hlučné ulice
50 dB normální hovor, tiše jedoucí automobil, tiché ulice
41 dB Nejtišší myčka AEG
41 dB Vnější jednotka MasterTherm CZ (dB "A", 480 ot/min, ve vzdálenosti 5m)
40 dB tiché kanceláře
30 dB zahrady, tichá obydlí
20 dB šeptaný hlas
0 dB práh vnímání zvuků a bezzvukovost

Ventilátory u tepelných čerpadel Master Therm jsou tiché také díky dimenzování výparníku na 100% výkonu. Na rozdíl od asijských jednotek nemusí naše ventilátory zvyšovat otáčky a s tím spojenou hlučnost aby nasály potřebné množství vzduchu.