Naše tepelná čerpadla a jejich energetická účinnost

Patří k nejúspornějším a nejefektivnějším tepelným čerpadlům

Od září 2015 musí být tepelná čerpadla vybavena energetickým štítkem. Energetický štítek slouží pro zařazení jednotlivých tepelných čerpadel do tříd podle jejich energetické účinnosti (efektivnosti vytápění). Nejvyšší hodnocení představuje třída A++, nejnižší třída G. Rozhodujícím faktorem pro stanovení energetické účinnosti je sezónní topný faktor SCOP. Metodika stanovení energetické účinnosti je dána normou ČSN EN 14 825.

Tepelná čerpadla Master Therm díky použité špičkové technologii a vyspělé regulaci patří k nejúspornějším a nejefektivnějším tepelným čerpadlům na evropském a světovém trhu. Tomu odpovídá i jejich klasifikace do tříd a dosažená hodnota účinnosti vytápění Ƞs. V řadě případů již dnes splňují budoucí nejvyšší třídu A+++ (v platnosti od r. 2019).

mt

Zdarma a do 48 hodin pro Vás vypracujeme kompletní technický a cenový návrh.

Nabídka zdarma

Co je SCOP?

Sezónní průměrný topný faktor

Sezónní topný faktor vyjadřuje podíl celkového množství vyrobeného tepla a celkové spotřeby elektrické energie tepelného čerpadla. Na rozdíl od topného faktoru COP, který je uveden pro konkrétní teplotní podmínku (např. COP=3,2 při A2W35 – teplota vzduchu 2°C a teplota topné vody 35°C) je SCOP stanoven pro celou topnou sezónu. Množství vyrobeného tepla a spotřeba elektřiny se určí jako součet hodnot pro jednotlivé dílčí intervaly s krokem 1°C, s ohledem na dobu jejich trvání, topný faktor tepelného čerpadla pro daný teplotní interval a se započítáním spotřeby přídavného tepelného zdroje (elektrokotle) při nízkých venkovních teplotách. SCOP tak daleko přesněji charakterizuje reálnou účinnost tepelného čerpadla ve skutečných podmínkách provozu, než je tomu u hodnocení pomocí COP.

Co je sezónní energetická účinnost tepelného čerpadla?

Míru efektivnosti využití neobnovitelné primární energie konkrétním tepelným čerpadlem

Sezónní energetická účinnost Ƞs vyjadřuje míru efektivnosti využití neobnovitelné primární energie konkrétním tepelným čerpadlem. Je vypočítána jako podíl sezónního topného faktoru tepelného čerpadla a koeficientu účinnosti výroby a distribuce elektřiny a je udávána v %. Pokud je tedy hodnota sezónní energetické účinnosti např. 150%, dodá tepelné čerpadlo za topnou sezónu o 50% více energie, než činí jeho spotřeba energie primární (tzn. spotřeba neobnovitelné energie na výrobu elektřiny pro pohon tepelného čerpadla).

Pro účely hodnocení jsou rozlišeny 2 typy aplikací: středně teplotní, kdy tepelné čerpadlo poskytuje výstupní teplotu 55°C a nízko teplotní s teplotou 35°C.

Třída sezónní energetické účinnosti vytápění Sezónní energetická účinnost vytápění Ƞs v %
Nízko teplotní 35°C Středně teplotní 55°C
A++ Ƞs> 150 Ƞs> 125
A+ Ƞs= 123-150 Ƞs= 98-125
A Ƞs= 115-123 Ƞs= 90-98
B Ƞs= 107-115 Ƞs= 82-90
C Ƞs= 100-107 Ƞs= 75-82
D Ƞs= 61-100 Ƞs= 36-75

Parametry energetické účinnosti tepelných čerpadel Master Therm

Podívejte se na parametry účinnosti všech našich nabízených tepelných čerpadel

vzduch-voda nízko teplotní provoz 35°C středně teplotní provoz 55°C
BoxAir výkon* SCOP Ƞs % třída výkon* SCOP Ƞs % třída
BA 22Z 8 kW 3,66 144 A+ 8 kW 3,00 117 A+
BA 26Z 11 kW 3,63 142 A+ 10 kW 2,84 111 A+
BA 30Z 12 kW 3,64 143 A+ 12 kW 2,86 111 A+
BA 37Z 16 kW 3,71 145 A+ 15 kW 2,97 116 A+
BA 45Z 19 kW 3,89 153 A++ 18 kW 3,08 120 A+
vzduch-voda Nízko teplotní provoz 35°C Středně teplotní provoz 55°C
BoxAir Inverter výkon* SCOP Ƞs % třída výkon* SCOP Ƞs % třída
BA 22I 5 kW 4,18 164 A++ 4 kW 3,22 126 A++
BA 26I 7,5 kW 4,40 173 A++ 7 kW 3,36 132 A++
BA 30I 8,5 kW 4,49 177 A++(+) 8 kW 3,45 135 A++
BA 37I 11 kW 4,48 176 A++(+) 10 kW 3,5 137 A++
BA 45I 14 kW 4,30 169 A++ 13 kW 3,32 130 A++
BA 60I 22 kW 4,47 176 A++(+) 24 kW 3,42 134 A++
vzduch-voda nízko teplotní provoz 35°C středně teplotní provoz 55°C
BoxAir Inverter Split výkon* SCOP Ƞs % třída výkon* SCOP Ƞs % třída
BA 22IS 5 kW 4,18 164 A++ 4 kW 3,22 126 A++
BA 26IS 6,5 kW 4,28 168 A++ 6,3 kW 3,24 126 A++
vzduch-voda nízko teplotní provoz 35°C středně teplotní provoz 55°C
BoxAir Inverter Split Combi výkon* SCOP Ƞs % třída výkon* SCOP Ƞs % třída
BA 22ISC 5 kW 4,18 164 A++ 4 kW 3,22 126 A++
BA 26ISC 7,5 kW 4,40 173 A++ 7 kW 3,36 132 A++
vzduch-voda nízko teplotní provoz 35°C středně teplotní provoz 55°C
EasyMaster výkon* SCOP Ƞs % třída výkon* SCOP Ƞs % třída
EM26Z 11 kW 3,62 142 A+ 10 kW 2,84 111 A+
EM30Z 12 kW 3,67 144 A+ 12 kW 2,88 112 A+
EM37Z 16 kW 3,74 147 A+ 15 kW 3,00 117 A+
EM60Z 25 kW 3,56 140 A+ 24 kW 2,86 111 A+
EM75Z 31 kW 3,61 141 A+ 30 kW 2,92 114 A+
vzduch-voda nízko teplotní provoz 35°C středně teplotní provoz 55°C
AirMaster výkon* SCOP Ƞs % třída výkon* SCOP Ƞs % třída
AM3015Z 6 kW 3,60 141 A+ 6 kW 2,90 113 A+
AM3021Z 8 kW 3,73 146 A+ 8 kW 3,00 117 A+
AM3030Z 12 kW 3,87 152 A++ 12 kW 3,08 120 A+
AM3038Z 15 kW 3,90 153 A++ 15 kW 3,10 121 A+
AM3045Z 18 kW 3,93 154 A++ 17 kW 3,13 122 A+
země-voda nízko teplotní provoz 35°C středně teplotní provoz 55°C
AquaMaster výkon* SCOP Ƞs % třída výkon* SCOP Ƞs % třída
AQ22Z 8 kW 4,5 172 A++ 7 kW 3,17 117 A+
AQ26Z 10 kW 4,34 166 A++ 9 kW 3,11 116 A+
AQ30Z 11 kW 4,29 164 A++ 11 kW 3,16 118 A+
AQ37Z 14 kW 4,46 170 A++ 13 kW 3,16 118 A+
AQ45Z 17 kW 4,61 176 A++(+) 16 kW 3,19 120 A+
AQ50Z 18 kW 4,42 169 A++ 18 kW 3,37 127 A++
AQ60Z 23 kW 4,27 163 A++ 22 kW 3,14 118 A+
AQ75Z 28 kW 4,25 162 A++ 26 kW 3,11 116 A+
AQ90Z 33 kW 4,42 169 A++ 30 kW 3,10 116 A+
AQ120.2Z 47 kW 4,51 172 A++ 43 kW 3,22 121 A+
AQ150.2Z 57 kW 4,38 167 A++ 52 kW 3,19 119 A+
AQ180.2Z 64 kW 4,50 172 A++ 61 kW 3,35 126 A++
země-voda nízko teplotní provoz 35°C středně teplotní provoz 55°C
AquaMaster Inverter výkon* SCOP Ƞs % třída výkon* SCOP Ƞs % třída
AQ 22I 7 kW 4,61 177 A++(+) 6 kW 3,53 133 A++(+)
AQ 30I 11 kW 4,85 186 A++(+) 11 kW 3,78 143 A++(+)
AQ 45I 21 kW 4,80 184 A++(+) 19 kW 3,70 140 A++(+)
AQ 60I 33 kW 5,02 193 A++(+) 33 kW 3,97 151 A++(+)
AQ 90I 44 kW 4,87 187 A++(+) 43 kW 3,87 147 A++(+)

*výkon – při návrhové venkovní teplotě -10°C. A++(+) – splňuje třídu A+++ platnou od r. 2019