Nová zelená úsporám 2021+

Od října 2021 je zahájen příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám 2021+

Nová zelená úsporám

Rodinné domy

Dotace je určena na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla. Podporována je výměna za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat
Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů

• Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
• Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
• Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 30 000 Kč
• Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
• Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
• Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
• Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
• Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč
• Plynový kondenzační kotel – 35 000 Kč
• Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Bytové domy

Dotace určena na výměnu neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Výše dotace může dosáhnout podle počtu bytových jednotek až miliony korun.

Lze podpořit i výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo a výměnu plynového vytápění za plynové tepelné čerpadlo nebo jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat
Vlastníci stávajících bytových domů. Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů. Pověření vlastníci bytových jednotek

Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj

• Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva – 25 000 Kč / b. j.
• Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění – 30 000 Kč / b. j.
• Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 18 000 Kč / b. j.
• Plynový kondenzační kotel – 12 000 Kč / b. j.
• Napojení na soustavu zásobování teplem – 10 000 Kč / b. j.
• Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 30 000 Kč / b. j.
• Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva s teplovodním výměníkem – 35 000 Kč / b. j.

Kotlíková dotace 2021+

Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022.

Kotlíková dotace

Kdo může žádat:
Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.
U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.
Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co můžete získat podporu:
Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Kde žádat:
Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě od počátku roku 2022. Kraje také nabídnou odborné poradenství.

• Kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) – 130 000 Kč
• Elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) – 130 000 Kč
• Plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) – 100 000 Kč