Palec nahoru

Co získáte

Vytápění

Vytápění

Chlazení

Chlazení

Hlučnost

Hlučnost

Co získáte s tepelným čerpadlem Master Therm?

Tepelná čerpadla v kostce

Štít

1. Ochrana proti zvyšování cen energií

S tepelným čerpadlem budete nezávislí na cenách energií. Není pochyb o tom, že náklady na energie a paliva porostou v budoucnosti podobným tempem jako v posledních letech. Jakékoli zvyšování cen se provozu tepelného čerpadla dotkne pouze okrajově. Většinu tepelné energie bude zdarma čerpat z okolí. Ze země, vody nebo vzduchu.

Kopa peněz

2. Ekonomické vytápění domu

Tepelné čerpadlo dokáže v řadě případů uspořit až neuvěřitelných 80% nákladů za energie. Svými nízkými provozními náklady přináší tepelné čerpadlo uživateli velké úspory a tím zajišťuje rychlou návratnost vložené investice.

Ekonomika

3. Nízká sazba za elektřinu pro celou domácnost

Obdržíte nejvýhodnější cenu elektrické energie nejen pro vytápění, ale i pro provoz celé domácnosti. To přináší další úsporu celkových nákladů na energie.

Navýšení investice

4. Krátká doba návratnosti investice

Investice do tepelného čerpadla se i bez jakýchkoliv dotací a finančních podpor vrátí již za 3 – 8 let oproti nejběžnějším systémům vytápění. Více informací, kolik konkrétně tepelné čerpadlo ušetří, najdete v kapitole Příklady úspor s tepelným čerpadlem.

Nová zelená úsporám

5. Dotace

Na tepelné čerpadlo vzduch-voda se nyní vztahuje základní nároková dotace ve výši 50 tis. Kč, maximálně 75 tis. Kč. V případě systému voda-voda nebo země-voda jde o částku 75 tis. Kč, maximálně 100 tis. Kč.

Ekologický provoz

6. Ekologický provoz

Nízká energetická náročnost minimalizuje zátěž na životní prostředí . Většinu tepla pro vytápění, chlazení nebo ohřev teplé vody získáme prostřednictvím tepelného čerpadla přímo z našeho okolí bez jakéhokoli negativního dopadu na přírodu. Oproti konvenčním způsobům vytápění podstatně snižuje exhalace pevných částic (popílku, prachu) a plynů s obsahem uhlíku (zejména CO2) do našeho ovzduší.

Komfort

7. Komfort

Nemusíte přikládat, vynášet popel ani čistit komín. Moderní technologie a regulace poskytuje všem zákazníkům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v daném objektu. Tepelné čerpadlo můžete např. ovládat přes internet. Při provozu tepelného čerpadla nehrozí nebezpečí výbuchu či vznícení nebo otrava oxidem uhelnatým.

Zima

8. Levná klimatizace

Všechna tepelná čerpadla značky Master Therm mohou v letních měsících plnohodnotně chladit (klimatizovat) . Nákupem takového zařízení si tedy současně pořizujete dokonalý zdroj chladu pro letní období, neboť díky své konstrukci má oproti klasické klimatizaci přibližně poloviční provozní náklady. Navíc i v režimu chlazení může současně ohřívat teplou vodu pro potřeby domácnosti.

Kalendář

9. Celoroční využití

Ať už využijete tepelné čerpadlo v letním horku pro chlazení či nikoli, každopádně Vám poskytne i mimo období topné sezóny velmi efektivní ohřev teplé užitkové vody nebo levný a bezobslužný ohřev vody ve Vašm bazénu. Tepelná čerpadla Master Therm umí také ovládat a řídit topný okruh napojený na solární panely. V takovém systému pak regulace přednostně využívá sluneční energii a spíná kompresor tepelného čerpadla jen v případě nedostaku slunečního svitu.