thumb

Co získáte

heat

Vytápění

air

Chlazení

air conditioner 1

Hlučnost

Vytápění tepelným čerpadlem Master Therm

Bezobslužné a celoroční vytápění s nízkými provozními náklady

vytapeni 1

Tepelné čerpadlo Master Therm zajišťuje bezobslužné a celoroční vytápění objektu bez nutnosti použití dalšího zdroje. Nemusíte přikládat, vynášet popel ani čistit komín. Obdržíte výhodný tarif na elektrickou energii pro celou domácnost. Svými nízkými provozními náklady přináší tepelné čerpadlo uživateli velké úspory a tím zajišťuje rychlou návratnost vložené investice.

Jaký je výkon tepelného čerpadla?

Nejdůležitější je výkon a topný faktor

Tepelné čerpadlo je zdroj tepla jako každý jiný, má ale svá specifika, ke kterým je nutno přihlédnout. Především výkon a topný faktor (poměr mezi výkonem a příkonem) tepelného čerpadla je výrazně závislý na teplotním rozdílu mezi primárním zdrojem tepla (např. zemí, vzduchem, spodní vodou) a sekundárním topným okruhem (teplotou vody v otopném systému). Čím větší je tento teplotní rozdíl, tím více klesá topný faktor tepelného čerpadla a snižuje se jeho výkon.

Proto nejvyšší účinnosti dosahuje tepelné čerpadlo v kombinaci s nízkoteplotní otopnou soustavou – podlahovým/stěnovým vytápěním nebo velkoplošnými radiátory. Ze stejného důvodu jsou všechna tepelná čerpadla Master Therm standardně vybavena ekvitermní regulací, která řídí teplotu otopné soustavy v závislosti na venkovní teplotě vzduchu. Tím je dosaženo co možná nejlepší účinnosti tepelného čerpadla ve všech provozních podmínkách.

EM60Z EM75Z e1540560738949

Vyhřeji dostatečně svůj dům?

Tepelné čerpadlo je schopno vytopit jakýkoliv objekt a zároveň přinést významnou finanční úsporu.

Tepelné čerpadlo je schopné bez problémů vyhřát jakýkoli objekt, pokud zvolíme odpovídající výkon. Systém vytápění může být navržen jako monovalentní, kdy je veškerá tepelná energie zajištěna tepelným čerpadlem. Obvyklejší řešení bývá bivalentní, kdy část potřebného výkonu v nejchladnějších dnech topné sezóny dodá přídavný zdroj, většinou elektrokotel. V monovalentním režimu mohou pracovat tepelná čerpadla země – voda nebo voda – voda, systém vzduch – voda se v praxi bez doplňkového zdroje neobejde.

Pro předběžné stanovení vhodného typu a výkonu tepelného čerpadla pro Váš objekt využijte našeho Průvodce pro výběr tepelného čerpadla.