Certifikáty

Certifikáty2019-11-22T15:45:36+00:00
submenu-qlabel[1]

Značka Q

submenu-bba[1]

BBA

submenu-iso[1]

ISO 9001:2008

submenu-zu[1]

Zkušební ústav

submenu-shoda[1]

Protokol o shodě typu

Značka kvality Q-Label

Evropský certifikát kvality

Metodika pro kvalitativní hodnocení tepelných čerpadel Q-Label, vypracovaná Evropskou asociací tepelných čerpadel (EHPA) představuje nejdůkladnější a nejucelenější systém měření a certifikace tepelných čerpadel na evropském trhu.

 • tepelné čerpadlo prošlo důkladným testováním v jedné z přibližně 10ti evropských zkušeben akreditovaných pro měření dle metodiky EHPA
 • splnilo minimální předepsaný topný faktor COP= min. 3,1 (A2W35) vzduch-voda
 • COP= min. 4,3 (B0W35) země-voda
 • tepelnému čerpadlu byly proměřeny i ostatní pracovní body vč. okrajových bodů teplotního rozsahu použití
 • měření proběhlo na sériovém výrobku bez možností úpravy jeho nastavení
 • měření se provádí dle platné normy EN 14 511, tzn. se započtením všech příkonů a energie na odtávání výparníku
 • naměřené hodnoty a hodnoty deklarované prodejcem (dovozcem) se neliší o více než 5%
 • součástí měření je také měření akustického výkonu
 • všechny použité díly a tepelné čerpadlo jako celek splňují soulad s evropskou legislativou
 • výrobce či dovozce má vybudovanou prodejní síť a zajišťuje technickou podporu a servis
 • je garantována dodávka náhradních dílů po dobu alespoň 10 let od prodeje
Shoda certifikát

Certifikát BBA MCS

Britský certifikát kvality, který nám umožňuje čerpat vládní britské pobídky

Tepelná čerpadla Master Therm jsou certifikována významnou britskou certifikační autoritou BBA (British Board of Agrément) dle standardu MCS (Microgeneration Certification Scheme) , určeného pro systémy pro výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Hodnoceny jsou jak vlastní produkty (soulad s předpisy, výkonové parametry, odolnost, konstrukce), tak i kvalita výrobního procesu přímo u výrobce zařízení. Certifikát BBA MCS je podmínkou pro čerpání pobídek britské vlády (dotace, výkupní ceny energií z obnovitelných zdrojů ap.)

bba

Certifikát ISO 9001:2015

Mezinárodní certifikát kvality

Certifikát systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2015. Oblast certifikace: Výroba, prodej, montáž a servis tepelných čerpadel. Certifikační orgán: BUREAU VERITAS GROUP.

ISO

Certifikát zkušebního ústavu

Certifikát o plnění českých norem

Výkonové parametry a shoda vlastností výrobků s požadavky normy ČSN EN 14 511. Strojírenský zkušební ústav, státní podnik, Brno.

Zkušební ústav

Protokol o posouzení shody typu

Certifikát potvrzující vlastnosti našich výrobků s uváděnými parametry

Certifikát potvrzující že na našich výrobcích byla úspěšně provedena zkouška typu. Dokazuje, že uváděné technické specifikace našich výrobků odpovídají českým normám.

Shoda certifikát

Chcete s něčím poradit? Odpovídáme nejdéle do 24 hodin.

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím