AquaMaster

AquaMaster

12 modelů od 8 do 65 kW

AquaMaster Inverter

AquaMaster Inverter

8 modelů od 1 do 48 kW

AquaMaster Inverter Combi

AquaMaster Inverter Combi

4 modely od 2 do 15 kW
s vestavěným zásobníkem TV

Princip činnosti tepelného čerpadla voda – voda

Pro tento systém je přírodním zdrojem povrchová, podzemní nebo spodní voda. Ze zdroje (většinou ze studny) odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z vody odebere část tepla, a zase ji vracíme zpět do země druhou (vsakovací) studnou. Vzdálenost mezi vrty (studnami) by měla být minimálně 10 m, nejlépe ve směru podzemních proudů (zdrojová -> vsakovací studna).

Vysoký topný faktor

Krátká doba návratnosti

Nižší pořizovací náklady

Malý počet vhodných lokalit

Požadavky na chemické složení vody

Často kladené dotazy

Co vás nejčastěji zajímá

Jde o neúčinnější typ tepelných čerpadel. Podzemní voda má totiž stálou průměrnou teplotu cca. 10°C, která se nemění s teplotními změnami na povrchu. Jde tedy o nejteplejší zdroj energie. Topný faktor se tedy pohybuje kolem čísla 6 a tzn., že vám tepelné čerpadlo voda-voda může přinést až 80% úspory.

Pro tepelné čerpadlo je nutno zajistit dostatečně vydatný zdroj přírodní vody. Pro běžný rodinný dům je nutná vydatnost 0,5 l/s.

Je ale nutné provést hydrogeologické posouzení vydatnosti studny pomocí čerpací zkoušky. Ze studny se po dobu 14 dnů odčerpává potřebnou rychlostí pomocí ponorného čerpadla voda. Pokud se studna nevyčerpá a nedojde ani k ovlivnění hladiny sousedních studní, je instalace tohoto systému proveditelná. Na základě provedené čerpací zkoušky se vydává povolení k užívání podzemní vody.

U tohoto typu přírodního zdroje se opět využívá teplo vody. Oproti předchozímu systému má však nevýhodu v tom, že teplota vody je dlouhodobě nižší než 5°C, což znemožňuje její přímé ochlazení. Proto se používá systém výměníku (hadic PE), který se umístí do koryta reky, nebo na dno velké vodní plochy. Náplní systému výměníku je nemrznoucí směs.

Takovéto využívání musí povolit Správce toku, kterým bývá Povodí do kterého spadá daný vodní tok, nebo Meliorační správa či Obecní úřad. Tento systém není příliš častý, ale jedná se výborný zdroj energie. Využití tekoucí vody má však svá specifika a vyžaduje přesný výpočet velikosti výměníku pro každý případ zvlášť.

Stejně jako tepelná čerpadla země-voda se dimenzují i tepelná čerpadla voda-voda, tzn. na 70% tepelné ztráty rodinného domu.

Klíčové faktory ovlivňující Vaše úspory

Základní tři faktory ovlivňují, kolik díky tepelnému čerpadlu ušetříte

technology inverter

1. Životnost tepelného čerpadla

Nabídnutý systém musí být správně dimenzovaný dle tepelné ztráty objektu. Vlastní systém řízení v kombinaci s nejnovějšími technologiemi předních výrobců osazené v robustní a praktické konstrukci umožňuje nabídnout 7letou záruku na veškeré díly tepelného čerpadla. V neposlední řadě je zásadní odborná montáž certifikovanými profesionály, rychlý servis a dostupnost náhradních dílů z výrobního závodu v české republice.

technology desuperheater

2. Účinnost neboli topný faktor (COP)

Čím vyšší teplota je na vstupu tepelného čerpadla a čím nižší teplota je na jeho výstupu, tím je vyšší účinnost. Pro zvýšení účinnosti dodáváme desuperheater, tedy zařízení integrované v tepelném čerpadle, určené pro efektivní ohřev teplé vody. Ohřev teplé vody probíhá při běžícím kompresoru, jako “vedlejší produkt” vytápění objektu.

technology regulation

3. Systémové řešení

Tepelná čerpadla Master Therm jsou navržena a vybavena jako systém vytápění, nikoli pouze zdroj tepla. Není třeba kupovat drahou nadřazenou regulaci. Vše potřebné je v ceně zařízení, ve funkčním celku. Jednoduchá a spolehlivá instalace.

Tepelné čerpadlo s extrémně vysokou účinností, AQ45I, COP 6,3 při W10W35

Ušetřete za energie až 70%

Inverterová technologie s nejmodernějšími BLDC kompresory a elektronickým vstřikem posouvá užitné vlastnosti a účinnost tepelného čerpadla o několik kroků výš. V ostatních vlastnostech se jedná o pravý Master Therm: tichý, spolehlivý, s velmi rozsáhlou výbavou vč. technologie pro účinný ohřev TV a s propracovaným systémem regulace.

Podrobnosti

Kontaktní formulář

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy

    Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů