Znásobte efektivitu vytápění a chlazení díky skrytému potenciálu tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla dokážou mnohem víc, než si myslíte

Bezplatně s Vámi zkonzultujeme možnosti úspor energií ve Vašem podniku.

Chci konzultaci

Souběžná výroba tepla a chladu

Aneb jak z jedné dodané kWh získat až 9 kWh využitelného tepla a chladu

Tepelné čerpadlo je vnímáno jako jeden z obnovitelných zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro domácnost. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z našeho okolí (ze země, vzduchu nebo vody) a předává je do vytápěného objektu. Z jednotky dodané energie získáme obvykle 3 až 4 násobek využitelného tepla..

Významně efektivnější využití tepelného čerpadla nastane, pokud lze využit jeho obou stran – topné i chladící. Jinak řečeno tam, kde je potřeba ohřívat i chladit. Takových případů nalezneme velké množství jak ve zpracovatelském průmyslu, tak ve velkých komerčních objektech. Z jedné kWh dodané energie pak můžeme získat až 9 kWh využitelné energie v podobně tepla a chladu..

Souběžná výroba tepla a chladu

Reálný příklad využití tepelných čerpadel v průmyslu.

HVM Plasma s.r.o., Praha, instalace 2010

Popis reference

Soubor tepelných čerpadel voda – voda AquaMaster 180.2Z je zapojen do chladícího okruhu výrobní technologie – vakuových povlakovacích zařízení, v teplotním spádu chlazení 20/30°C. Pomocí práce kompresoru je teplo chladícího okruhu přeměněno na vyšší teplotní potenciál a využito pro vytápění budovy, přípravu teplé vody a další ohřevy, např. vytápění příjezdové komunikace.

Přebytek tepla je díky vysoké účinnosti tepelných čerpadel velmi efektivně mařen na venkovní adiabatické věži (převážně v režimu suchého chlazení), včetně možnosti freecoolingu. Bylo dosaženo velmi vysoké průměrné účinnosti chlazení Ƞ = 6,4.

Tepelná čerpadla zde zajišťují:

  • efektivní chlazení technologie
  • rekuperaci odpadního tepla a její využití pro vytápění, přípravu TV a další ohřevy
  • klimatizaci kancelářských prostor
Co klient získal
Instalovaný topný výkon 1 270 kW
Instalovaný chladící výkon 980 kW
Typ tepelných čerpadel voda-voda
Roční úsora energie 940 MWh
Roční finanční úspora 2 180 000 Kč
Návratnost investice 4 roky

Využití tepelných čerpadel

Kde všude je možné tepelná čerpadla využít

Další reference

Prohlédněte si firmy, kde všude a jak jsme pomohli ušetřit

Nová instalace v Candy Rohatec

Realizace u jednoho z největších výrobců cukrovinek v ČR

Vývoj systémů průmyslového chlazení prochází obdobím změn, které vycházejí z požadavků nových výrobních technologií, legislativních úprav v oblasti průmyslových chladiv a z požadavků na snižování energetické náročnosti.

Společnost Candy sweet factory v Rohatci nedaleko Hodonína je jedním z největších výrobců cukrovinek v České republice. Na přelomu let 2017 a 2018 proběhla rozsáhlá modernizace výrobního závodu, která si vyžádala novou investici do technologie chlazení.

Chcete s něčím poradit? Odpovídáme nejdéle do 24 hodin.

Kontaktujte nás