Vzdělávání zaměstnanců Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012573
Projekt je věnován vzdělávání kmenových zaměstnanců společnosti Master Therm tepelná čerpadla s.r.o. pro zkvalitnění konkurenceschopnosti společnosti a zlepšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí vybraných pracovníků.
V projektu jsou očekáváné změny v podobě zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zapojených pracovníků. Zaměstnanci budou vzdělávání v měkkých, manažerských dovednostech.

Evropská unie

Školení se koná v provozovně: Okrajová 187, 253 01 Chýně, Praha Západ. Od 9 do 15 hodin.

Termíny školení

Školení