Projekt Měření a ověření parametrů tepelných čerpadel BoxAir Inverter

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je ověřit technické parametry, provést posouzení shody a umožnit uvedení tepelných čerpadel BoxAir Inverter s chladivem R32 na trh, čímž bude zajištěna konkurenceschopnost společnosti na trhu.

Evropská unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dotační projekt pro rozvoj společnosti Podpora exportních možností Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Projekt řeší potřebu společnosti Master Therm tepelná čerpadla s.r.o. získat nové zákazníky, což povede k celkovému rozvoji společnosti. Rovněž je zaměřen na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a navýšení výrobních a prodejních aktivit.

Evropská unie Ministerstvo průmyslu a obchodu