thumb

Co získáte

heat

Vytápění

air

Chlazení

air conditioner 1

Hlučnost

Chlazení (klimatizování) s tepelným čerpadlem Master Therm

Chlazení s výrazně nižšími náklady oproti běžným klimatizacím

chlazeni

Všechna tepelná čerpadla Master Therm umožňují režim chlazení Vašeho domu. Díky vyspělé konstrukci a regulaci chladí s výrazně nižšími provozními náklady oproti klasické klimatizaci. Rozlišujeme pasivní nebo reverzační chlazení interiérů..

Pasivní chlazení: chlad zdarma

Super účinné využití obnovitelné energie!

Tepelná čerpadla AquaMaster mohou být z výroby vybavena funkcí pasivního chlazení, kdy je chladící energie země přímo předávána do objektu. Spotřeba energie na chlazení se redukuje pouze na pohon oběhových čerpadel. Chladíte zdarma a navíc energii ukládáte do zemního kolektoru pro pozdější využití (regenerace kolektoru). 

AQ22Z AQ90Z a e1540803049705

Reverzační chlazení tepelným čerpadlem s úsporou energie

Kondenzační a bezkondenzační chlazení

Kompresorové chlazení umožňují všechna tepelná čerpadla Master Therm reverzací svého chodu. Podle teploty chladící vody rozlišujeme kondenzační a bezkondenzační chlazení.

Výhodná je výbava tepelného čerpadla desuperheaterem, zařízením pro účinný ohřev teplé vody. Takové tepelné čerpadlo je schopné v režimu reverzačního chlazení souběžně ohřívat teplou vodu.