1) Zákazník a místo instalace

2) Tepelné čerpadlo

Typ čerpadla

3) Popis instalace

TČ zapojeno do akumulační nádoby topení *
Bivalentní zdroj řízený z TČ *
TČ zajišťuje ohřev/předehřev teplé vody *
Způsob ohřevu TV *
Instalován desuperheater
Elektropatrona v zásobníku TV

4) Otopná soustava

Topné/chladící okruhy

Aktivovány vedlejší topné/chladící okruhy (kromě ohřevu TV) *
Aktivováno chlazení TČ *
Ochrana topné/chladící vody proti zamrznutí *
Ošetření topné vody

5) Regulace

Vytápění/chlazení řízeno *

Regulace topných okruhů

Připojení k internetu *

6) Jištění

7) Naměřené hodnoty

Stav Průhledítka *

Proud/napětí kompresoru:

8) Poznámky

9) Přílohy

Maximální velikost souboru je 10MB
Choose File
Maximální velikost souboru je 10MB
Choose File
Maximální velikost souboru je 10MB
Choose File

10) Jméno a podpis technika

Odeslat i na e-mail zákazníka