Využití tepelného čerpadla v průmyslu

Jak z jedné dodané kWh získat až 9 kWh využitelného tepla a chladu?

Tepelné čerpadlo je vnímáno jako jeden z obnovitelných zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro domácnost. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z našeho okolí (ze země, vzduchu nebo vody) a předává je do vytápěného objektu. Z jednotky dodané energie získáme obvykle 3 až 4 násobek využitelného tepla..

Významně efektivnější využití tepelného čerpadla nastane, pokud lze využit jeho obou stran – topné i chladící. Jinak řečeno tam, kde je potřeba ohřívat i chladit.

Jak to funguje?

Reference tepelných čerpadel v průmyslu

Výhody našich systémů

Tepelné čerpadlo AQ90I, vhodné pro průmyslové aplikace zpětného získávání tepla, získalo dnes na prestižní výstavě v Brně nejvyšší ocenění ZLATÝ AMPER 2017. Vyhlášeno bylo takto celkem 5 výrobků z 29 uchazečů. Odbornou komisi zaujala mimo jiné možnost aplikace naší technologie do výrobních procesů firem, které se přímo účastní výstavy AMPER. Ocenili vzorové instalace v Praze, Řeži, Ostravě.

Chcete s něčím poradit? Odpovídáme nejdéle do 24 hodin.

Kontaktujte nás