„Moderní technologie průmyslového chlazení a zpětného získávání tepla“

V pražské Masarykově koleji proběhl první velký seminář svého druhu, kterým jsme předali zajímavé náměty novým potencionálním partnerům, projektantům. Seminář pod názvem „Moderní technologie průmyslového chlazení a zpětného získávání tepla“ navštívilo na 130 zájemců.

video-přednášky ze semináře

Ing. Jiří Svoboda, jednatel a ředitel společnosti

Představení systémů kompresorového chlazení a zpětného získávání tepla. Princip, možnosti využití, návrhy řešení, výhody, limitní parametry. Praktické ukázky realizací, ekonomické přínosy

kontakt: j.svoboda@mastertherm.cz


 

Ing. Jiří Jiránek, technický ředitel

Typy chladicích agregátů voda-voda Master Therm. Technické a provozní parametry, účinnosti, výhody pro zpětné získávání tepla. Specifické vlastnosti. Regulační principy a možnosti zapojení


 

Ing. Petar Srbljanovič, projektant

Praktický příklad konkrétní aplikace systému chlazení v průmyslu. Energetická bilance. Návrh projektu a postup realizace


 

Snímky ze semináře.

Školení pro partnery MasterTherm

MasterTherm školení pro partnery

Školení pro partnery

Martin Samek, 21. 3. 2019