Energie z Vašeho okolí

Není pochyb o tom, že náklady na energie a paliva porostou v budoucnosti podobným tempem jako v posledních letech. Jakékoli zvyšování cen energií se provozu tepelného čerpadla dotkne pouze okrajově.

Příklad vpravo ukazuje porovnání celkových nákladů na energie pro průměrný český rodinný dům s tepelnou ztrátou 7kW. Energie jsou počítáné pro 4 člennou rodinu. Jako zdroj dat jsme použili nezávislý portál tzb-info.cz.

Úspora po 7 letech: 130 000 Kč oproti zemnímu plynu a více než 180 000 oproti přímotopu.

Kalkulačka úspor

Celkové úspory na vytápění za období 25 let

Výpočet na základě objektivní kalkulace tzb-info.cz.

Úspora tepelným čerpadlem vůči vytápění přímotopem.

Průměrný český RD s tepelnou ztrátou 7kW a 4člennou domácností.

 

Úspora tepelným čerpadlem vůči vytápění zemním plynem.

Průměrný český RD s tepelnou ztrátou 7kW a 4člennou domácností.

 

Nižší sazba za elektřinu pro celou domácnost

Tomu, kdo si pořídí čerpadlo, přidělí energetické společnosti výhodnou dvoutarifní sazbu dodávky energie.

Maximální návratnost díky státním dotacím 2014

Až polovinu tepelného čerpadla Vám může zaplatit stát v rámci dotačního programu zelená úsporám.

Co nejvíc ovlivňuje úspory s tepelným čerpadlem?

Tři nejdůležitější faktory ovlivňující celkovou úsporu

Q label

Životnost a kvalita

Úspory jsou nejvíce ovlivněny životností tepelného čerpadla. Robustní aluminiová konstrukce a komponenty předných výrobců (Copeland, Sanyo, Carel) nám umožňují poskytnou Vám až 7 let záruku na Celé tepelné čerpadlo (ne pouze na vybrané části). Kvalita tepelných čerpadel Master Therm je potvrzena Evropskou značkou kvality Q-label.

Regulační čip

Regulace tepelného čerpadla

Regulace tepelného čerpadla je mozkem celého topného systému. Rozhoduje o Vašich úsporách a stará se o Vaši tepelnou pohodu. Regulační software zdokonalujeme již 15 let a díky němu tepelná čerpadla Master Therm dosahují rekordní účinnosti. Jediné tepelné čerpadlo je přitom schopné ovládat efektivně až 6 nezávislých topných okruhů.

Ventil

Elektronický řízený expanzivní venitl (EEV)

Elektronicky řízený expanzní ventil (EEV) posouvá tepelné čerpadlo o několik tříd výš. Zvyšuje jeho účinnost (topný faktor), provozní spolehlivost i dobu životnosti zařízení. Celý systém je založen na náhradě mechanických či termomechanických elementů nejmodernější elektronikou. Z hlediska vlastního chladícího okruhu dochází k výraznému zjednodušení celého systému.

Zdarma a do 48 hodin pro Vás vypracujeme kompletní technický a cenový návrh.

Nabídka zdarma