AquaMaster

12 modelů od 7 do 65 kW
kompaktní provedení

AquaMaster Inverter

7 modelů od 3 do 48 kW
plynulá regulace výkonu

AquaMaster Inverter Combi

5 modely od 3 do 22 kW
s věstaveným zásobníkem

Trend GSW

6 - 12 kW (země - voda, voda - voda)

Tepelná čerpadla voda - voda

Princip voda - voda

Pro tento systém je přirodním zdrojem povrchová, podzemní nebo spodní voda. Ze zdroje (většinou ze studny) odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla a zase ji vracíme zpět do země druhou (vsakovací) studnou. Vzdálenost mezi vrty by měla být minimálne 10m, nejlépe ve směru podzemních proudů zdrojová -> vsakovací studna.

Nevýhody

  • malý počet vhodných lokalit
  • požadavky na chemické složení

Výhody

  • vysoký topný faktor
  • krátká doba návratnosti
  • nižší pořizovací náklady

Často se ptáte

Jaká je Účinnost tepelných čerpadel voda - voda

Jde o neúčinnější typ tepelných čerpadel. Podzemní voda má totiž stálou průměrnou teplotu cca. 10°C, která se nemění s teplotními změnami na povrchu. Jde tedy o nejteplejší zdroj energie. Topný faktor se tedy pohybuje kolem čísla 6 a tzn., že vám tepelné čerpadlo voda-voda může přinést až 80% úspory.

Požadavky na přírodní zdroj: Varianta studna

Pro tepelné čerpadlo je nutno zajistit dostatečně vydatný zdroj přírodní vody. Pro běžný rodinný dům je nutná vydatnost 0,5 l/s.

Je ale nutné provést hydrogeologické posouzení vydatnosti studny pomocí čerpací zkoušky. Ze studny se po dobu 14 dnů odčerpává potřebnou rychlostí pomocí ponorného čerpadla voda. Pokud se studna nevyčerpá a nedojde ani k ovlivnění hladiny sousedních studní, je instalace tohoto systému proveditelná. Na základě provedené čerpací zkoušky se vydává povolení k užívání podzemní vody.

Požadavky na přírodní zdroj: Varianta řeka, rybník, ...

U tohoto typu přírodního zdroje se opět využívá teplo vody. Oproti předchozímu systému má však nevýhodu v tom, že teplota vody je dlouhodobe nižší než 5°C, což znemožnuje její přímé ochlazení. Proto se používá systém výměníku (hadic PE), který se umístí do koryta reky, nebo na dno velké vodní plochy. Náplní systému výměníku je nemrznoucí směs.

Takovéto využívání musí povolit Správce toku, kterým bývá Povodí do kterého spadá daný vodní tok, nebo Meliorační správa ci Obecní úřad. Tento systém není příliš častý, ale jedná se výborný zdroj energie. Využití tekoucí vody má však svá specifika a vyžaduje přesný výpočet velikosti výměníku pro každý případ zvlášt.

Dimenzování tepelných čerpadel voda - voda

Stejně jako tepelná čerpadla země-voda se dimenzují i tepelná čerpadla voda-voda, tzn. na 70% tepelné ztráty rodinného domu.Klíčové faktory ovlivňující Vaše úspory

Princ tepelného čerpadla vzduch voda pro rodinný dům

1. Životnost tepelného čerpadla

Nabídnutý systém musí být správně dimenzovaný dle tepelné ztráty objektu. Vlastní systém řízení v kombinaci s nejnovějšími technologiemi předních výrobců osazené v robustní a praktické konstrukci umožňuje nabídnout 7letou záruku na veškeré díly tepelného čerpadla. V neposlední řadě je zásadní odborná montáž certifikovanými profesionály, rychlý servis a dostupnost náhradních dílů z výrobního závodu v české republice.

Princ tepelného čerpadla vzduch voda pro rodinný dům

2. Účinnost neboli topný faktor (COP)

Čím vyšší teplota je na vstupu tepelného čerpadla a čím nižší teplota je na jeho výstupu, tím je vyšší účinnost. Pro zvýšení účinnosti dodáváme desuperheater, tedy zařízení integrované v tepelném čerpadle, určené pro efektivní ohřev teplé vody. Ohřev teplé vody probíhá při běžícím kompresoru, jako "vedlejší produkt" vytápění objektu.

Princ tepelného čerpadla vzduch voda pro rodinný dům

3. Systémové řešení

tepelná čerpadla Master Therm jsou navržena a vybavena jako systém vytápění, nikoli pouze zdroj tepla. Není třeba kupovat drahou nadřazenou regulaci. Vše potřebné je v ceně zařízení, ve funkčním celku. Jednoduchá a spolehlivá instalace.

Tepelné čerpadlo s extrémně vysokou účinností, AQ45I, COP 6,3 při W10W35

Inverterová technologie s nejmodernějšími BLDC kompresory a elektronickým vstřikem posouvá užitné vlastnosti a účinnost tepelného čerpadla o několik kroků výš. V ostatních vlastnostech se jedná o pravý Master Therm: tichý, spolehlivý, s velmi rozsáhlou výbavou vč. technologie pro účinný ohřev TV a s propracovaným systémem regulace.

AquaMaster Inverter