Zkouška profesní kvalifikace

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Základní informace o zkouške

 • Termín zkoušky: 5. 4. 2017 od 9:30 do 15:30. Na zkoušku je nutné se přihlásit formulářem na této stránce.

 • Zkouška je definovaná tzv. hodnotícím standardem uvedeným zde.
 • Zkoušky probíhají ve školicím středisku firmy Master Therm tepelná čerpadla s.r.o., Okrajová 187, 253 01 Chýně.
 • Cena za zkoušku je 5000,- Kč bez DPH.
 • Zkouška probíhá před dvěma zkušebními komisaři a má písemnou a praktickou část. Praktická část probíhá na funkčních modelech tepelných čerpadel.
 • Podrobnější informace o zkoušce najdete v uvedeném hodnoticím standardu.

Uchazeč musí před zkouškou předložit (vstupní požadavek) doklad o:

 • středním odborném vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01 Instalatér, zaměření topenář, nebo v oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, se specializací pro chladicí a klimatizační techniku, nebo
 • úplném středním odborném vzdělání s maturitou technického směru, nebo
 • vyšším odborném vzdělání technického směru, nebo
 • vysokoškolském vzdělání technického směru, nebo
 • osvědčení o získání profesní kvalifikace Topenář (36-004-H) na základě zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Před zkouškou uchazeč předloží občanský průkaz či jiný doklad osvědčující jeho totožnost.

Přihláška ke zkoušce

Pro přihlášení ke zkoušce prosím vyplňte následující dotazník:

Podle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), tímto žádám o ověření (zkouškou) dosažení této profesní kvalifikace:
Kód profesní kvalifikace: 26-074-M
Název profesní kvalifikace: Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů

Jméno:
Příjmení:
Titul:
Trvalé bydliště (včetně PSČ):
Korespondenční adresa (Včetně PSČ):
Datum narození:
Místo narození:

E-mailová adresa:
Telefon:
Termín zkoušky, na který se hlásíte:

Fakturační údaje - firmy:
Adresa firmy:
IČ:
Kontaktní osoba:

Potvrzuji tímto platnost mé přihlášky a pravdivost uvedených údajů
Antispam: 5 + 5 =