Galvamet spol. s r.o. – chlazení pecních zařízení, vytápění objektu rekuperovaným teplem

Společnost se zabývá tepelným zpracováním kovů. Chladící agregáty odebírají teplo z centrálního chladícího systému kalících pecí. Teplo je využito pro vytápění objektu a ohřev teplé vody.

Celkový instalovaný chladící výkon 87 kW
Celkový topný výkon 106 kW
Roční úspora tepla na vytápění 180 MWh
Roční úspora nákladů 290 tis. Kč
Návratnost investice 5 let