Nemocnice Na Homolce, Praha – chlazení diagnostických a operačních technologií

Chlazení magnetické rezonance a Leksellova gama nože a operační technologie Magnetecs. Klíčovým požadavkem na technologii chlazení je vysoká provozní spolehlivost, dlouhá životnost a nízké náklady na provoz a servis.

Instalovaný chladící výkon 125 kW
Roční úspora energie oproti konvenčnímu řešení 30 MWh