Střední škola F. D. Roosevelta, Brno

Rekonstrukce původně kancelářských budov. Dodávka topení, chlazení i přípravy teplé vody pro provoz specializované školy pro tělesně postiženou mládež s požadavkem na vyšší teploty ve vytápěných učebnách. Vytápění i klimatizování přednáškových prostor s vysokým podílem prosklení.