ÚZSVM, Ostrava

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě. Rekonstrukce kotelny z původního centrálního zásobování teplem na vytápění a ohřev teplé vody prostřednictvím tepelných čerpadel vzduch-voda. Čtveřice tepelných čerpadel EasyMaster 75Z poskytuje celkový topný výkon 124 kW při podmínkách A7W35. Vnitřní jednotky jsou umístěny v kotelně, venkovní na ploché střeše. Zámek Loděnice.