Desuperheater

Nejúčinnější způsob přípravy TUV

Účinnost (topný faktor) každého tepelného čerpadla klesá s rostoucí výstupní teplotou. Proto učinnost tepelného čerpadla při ohřevu TUV bývá významně nižší, než při vytápění.

Desuperheater je zařízení integrované v tepelném čerpadle, určené pro efektivní ohřev teplé vody. Jde o tepelný výměník odebírající energii o vysoké teplotě na výstupu horkých par z kompresoru. Tato tepelná energie je předávána samostatným hydraulickým okruhem do zásobníku TUV. Ohřev teplé vody probíhá při běžícím kompresoru, jako “vedlejší produkt” vytápění objektu.

6a 3