Elektronický expanzní ventil

Společnost Master Therm pracuje s elektronickým vstřikováním chladiva již řadu let, patří k lídrům ve využití této technologie a současně ji neustále zdokonaluje. Na rozdíl od většiny ostatních výrobců tepelných čerpadel instaluje firma Master Therm elektronický expanzní ventil do všech svých produktů.

headline eev 1

Elektronicky řízený expanzní ventil (EEV) posouvá tepelné čerpadlo o několik tříd výš. Zvyšuje jeho účinnost (topný faktor), provozní spolehlivost i dobu životnosti zařízení. Oproti termostaticky řízeným ventilům (TEV) zjednodušuje výrobu, uvádění do provozu i servis. V oblasti tepelných čerpadel je po zavedení scroll kompresorů elektronický expanzní ventil největší technickou inovací poslední doby.

EEV maximalizuje provozní učinnost

EEV umožňuje maximální využití výparníku pro odpaření chladiva (méně energie na přehřátí) a zvyšuje se tak topný výkon a topný faktor tepelného čerpadla (pokud je výparník dostatečně dimenzovaný).
Při stejném výparníku je vypařovací tlak na chladivu R407 cca o 0,5 baru vyšší, než při použití TEV. Tato vlastnost má další přínos – nižší namrazování vzdušné vlhkosti, méně energie pro odtávání a tedy i zkrácení její doby.

EM60Z EM75Z e1540560738949
AQ22IC AQ37IC e1540902472649

Maximální adaptace systému

Maximální adaptace systému, zvláště za nižších teplot. Pokud klesne teplota topné vody pod 35°C (běžné u podlahového a stěnového vytápění), dojde u TEV ke snížení vypařovacího tlaku, topného výkonu a topného faktoru. To se s EEV nestane. (Tepelné čerpadlo musí pracovat při venkovní teplotě od +30 do -20°C a teplotě topné vody 25 až 50°C, což TEV při zachování maximální možné účinnosti systému zvládnout nemůže.)