Technologie Inverter pro tepelná čerpadla

Ušetřete za elektřinu

Pomocí ovládání založeném na frekvenčním měniči tepelné čerpadlo umožňuje plynulou regulaci topného/chladícího výkonu v rozsahu cca 30-100%.

Hlavní efekty inverterové technologie jsou v úsporách elektrické energie ( v rozsahu kolem 10% ), zvýšení topného faktoru, zjednodušení celého systému a vyšší spolehlivosti. Pomocí ovládání založeném na frekvenčním měniči tepelné čerpadlo umožňuje plynulou regulaci topného/chladícího výkonu v rozsahu cca 30-100%. To má celou řadu dalších výhod…

growth 3078543 1280 1

Tepelné čerpadlo s řízeným výkonem

Inverteru nevadí změna průtoku topné vody tepelným čerpadlem. Tím odpadá nutnost termohydraulického rozdělovače a akumulační nádoby. Výpadek akumulační nádoby u tepelného čerpadla vzduch/voda se však musí posuzovat individuálně a to zejména z hlediska potřeby odtávání.

Tepelné čerpadlo se obvykle dimenzuje na 70 – 100% tepelné ztráty objektu. Zvláště v přechodném období dochází k častému cyklování tepelného čerpadla, kdy kompresor pracuje vždy na 100% výkonu. Použitím inverteru dochází k podstatnému snížení cyklování a kompresor prakticky nevypíná. To je umožněno tím, že řídící systém přizpůsobí výkon kompresoru aktuálnímu požadavku vytápěného objektu. Z hlediska životnosti je pro každý kompresor limitní počet cyklů zap/vyp. Díky inverteru je četnost těchto cyklů výrazně redukována. Tím dochází k prodloužení životnosti kompresorů.

Průměrná tepelná ztráta vytápěných objektů během otopného období se obvykle pohybuje okolo 50% její jmenovité hodnoty. Tepelné čerpadlo vybavené inverterem tedy pracuje průměrně na 50% svého výkonu. Jelikož jsou tepelné výměníky dimenzovány na 100% výkonu, dochází vlastně k jejich předimenzování a kompresor pracuje v lepších podmínkách, než při maximálním výkonu. Vlivem tohoto předimenzování se zvyšuje průměrný topný faktor.

Použitím inverteru je automaticky používán rozměrově menší kompresor, protože běžný rozsah kmitočtů je 30 až 100 (někdy až 120) Hz, přičemž standardní kompresor pracuje na 50Hz. Kompresor pro inverter je tedy přibližně poloviční oproti konvenčnímu stejného výkonu, je však výrobně náročnější a dražší.

Není nezbytný elektrokotel a když ano, tak má hlavní funkci zdroje záložního, nikoliv bivalentního.

Úplně se eliminuje problém s vysokým startovacím proudem asynchronního motoru kompresoru.

BA22ISC BA26ISC 1 e1540890970780

V případě tepelného čerpadla inverter od firmy Master Therm CZ se jedná opravdu o světový unikát, protože zatím na světový trh žádný výrobce neuvedl tepelné čerpadlo s tak mimořádnými užitnými vlastnostmi:

  • inverterová technologie

  • elektronicky řízené vstřikování chladiva

  • reverzní chod, chlazení

  • desuperheater (zajišťuje ohřev TUV až na 70°C nezávisle na teplotě topné vody)

  • on-line řízení a diagnostika tepelného čerpadla i otopné soustavy přes internet