ČEZ Energo a.s. – chlazení kogeneračních jednotek, využití odpadního tepla

Kogenerační výroba tepla a elektřiny. Chlazení technologického okruhu kogeneračních plynových jednotek. Zpětné využití získaného tepla pro předání do hlavního topného okruhu. Zvýšení účinnosti provozu kogeneračních jednotek.

Celkový výkon chlazení 308 kW
Příkon 56 kW
Roční zisk odpadního tepla 1 092 MWh
Roční ekonomický přínos 705 tis. Kč
Návratnost investice 5 let