HVM Plasma

Sofistikovaný systém chlazení výrobních zařízení pro nanášení tenkovrstvých povlaků. Zpětné využití tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Přesná klimatizace laboratoří. Maření nevyužitelného tepla na adiabatické věži s možností volného chlazení. Projekt oceněný titulem Ekologická stavba roku.

Instalovaný chladící výkon 1 000 kW
Roční úspora energie oproti běžnému řešení 940 MWh
Roční úspora nákladů 2 400 tis. Kč
Nárvratnost investice 4 roky