Zámek Loděnice

Rekonstrukce a prakticky záchrana zdevastovaného zámku v Loděnicích. Vila z konce 19. století, místními přejmenována na zámek je rekonstrukcí přetvářena na pravoslavný klášter. Instalace 2000 m2 podlahového topení rozdělených na 3 samostatně řízené topné okruhy. Čtvrtý. topný okruh je ohřev užitkové vody v bojleru 1000 l. Pátý topný okruh je ohřev vzduchotechniky. Zdrojem je kaskáda 3 tepelných čerpadel AquaMaster 180.2Z o celkovém výkonu 189 kW s vrtným polem čítajícím 27 vrtů s délkou každého 130 m. Vrtné pole je rozděleno na dvě části s průtokovými regulátory.