Bytový dům v Chomutově

Kaskádová ekvitermní regulace řídí a optimalizuje chod tepelných čerpadel, spouští oběhové čerpadlo topného okruhu, řídí ohřev TUV tedy přípravu teplé vody, přepíná trojcestné ventily a aktivuje režim připínání elektrokotlů. Navržená čerpadla jsou určena pro celoroční provoz a jsou umístěna v přízemí, v zbudované strojovně. Venkovní jednotky jsou umístěny zvenku objektu na betonovém základu s odvodem kondenzátu a vloženým topným kabelem v drenážním zásypu. Jednotky jsou kryty přístřeškem s ocelovou konstrukcí a výplněmi ploch z drátěného programu a jsou tak chráněny proti poškození. Zároveň je zajištěno řádné proudění vzduchu. Tepelná čerpadla zajišťují vytápění a přípravu TUV osmipatrového panelového bytového domu se dvěma vchody a 60 bytovými jednotkami. Vzhledem k výšce objektu a provozním nárokům jsou komponenty konstrukčně upraveny pro vyšší provozní tlaky.